Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2018

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2018

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2018

Vážka čtyřskvrnná / Libellula quadrimaculata / obora Holedná, 2018

Vážka žíhaná / Sympetrum striolatum / obora Holedná, 2017

Vážka žíhaná / Sympetrum striolatum / obora Holedná, 2017

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2017

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2017

Vážka žíhaná / Sympetrum striolatum / obora Holedná, 2017

Vážka žíhaná / Sympetrum striolatum / obora Holedná, 2017

Vážka žíhaná / Sympetrum striolatum / obora Holedná, 2017

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2017

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2017

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2017

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2017

Vážka žíhaná / Sympetrum striolatum / obora Holedná, 2017

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2017

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2016

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2018

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2018

Kudlanka nábožná – samička / Mantis religiosa / Kohoutovice, 2016

Kudlanka nábožná – samička / Mantis religiosa / Kohoutovice, 2016

Kudlanka nábožná – sameček / Mantis religiosa / Kohoutovice, 2016

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2016

Kudlanka nábožná – samička / Mantis religiosa / Kohoutovice, 2016

Kudlanka nábožná – sameček / Mantis religiosa / Kohoutovice, 2016

Kobylka křídlatá / Phaneroptera falcata / Kamenný vrch, 2016

Kudlanka nábožná – samička / Mantis religiosa / Kohoutovice, 2015

Kudlanka nábožná – samička / Mantis religiosa / Kohoutovice, 2014

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2015